Vse Novice in obvestila


30.01.2012

Vabilo na delegatski seminar NZSV okviru vsakoletnega usposabljanja delegatov NZS Vas vabimo na delegatski seminar, ki bo  
v soboto, 11. februarja 2012, od 10.00 do 15.00 
v hotelu Kokra na Brdu pri Kranju (dvorana Elegans). 
Zaradi pomembnosti obravnavane tematike je seminar obvezen za vse vabljene delegate, v 
primeru dodatnih vprašanj Vam je na voljo tekmovalni oddelek v okviru strokovne službe 
NZS.
V okviru vsakoletnega usposabljanja delegatov NZS Vas vabimo na delegatski seminar, ki bo v soboto, 11. februarja 2012, od 10:00 do 15:00 v hotelu Kokra na Brdu pri Kranju (dvorana Elegans). 

Zaradi pomembnosti obravnavane tematike je seminar obvezen za vse vabljene delegate, v primeru dodatnih vprašanj Vam je na voljo tekmovalni oddelek v okviru strokovne službe NZS.