Vse Novice in obvestila


16.07.2014

Podaljšan rok za oddajo kandidatur za volitve članov Nadzornega odbora MNZ KoperIzvršni odbor MNZ Koper je na svoji redni seji 25. 08. 2014 sprejel sklep o podaljšanju roka za oddajo kandidatur za volitve članov Nadzornega odbora MNZ Koper do 01.09.2014.

Kot pravočasno prispele se bodo štele kandidature, ki bodo na sedež MNZ Koper prispele z nakasnejšim datumom poštnega žiga 01.09.2014.

Kandidature morajo biti poslane po pošti v zaprti ovojnici, na kateri mora biti napisano sledeče:

  • polni naslov MNZ Koper: MNZ Koper, Volilna komisija MNZ Koper, p.p. 637, 6101 Koper
  • NE ODPIRAJ – VOLITVE 2014.

​​Kandidate lahko predlagajo le člani MNZ Koper (nogometni klubi, klubi malega nogometa, DNT Koper, MDNS Koper). Ustrezna kandidatura se smatra tista, ki vsebuje izpolnjene obrazce (v priponi):

  • ​Kandidatura - podatki o kandidatu;
  • ​​​Zapisnik organa člana MNZ Koper - zapisnik organa člana MNZ Koper (izvršni odbor, skupščina, predsednik ...), ki je sprejel predlog kandidata;
  • Soglasje kandidata - soglasje, da se kandidat s predlogom za kandidaturo strinja.​

Volilna komisija MNZ Koper bo po preizkusu skladnosti vloženih kandidatur določila seznam z imeni kandidatov za člane Nadzornega odbora MNZ Koper z žrebom in ga objavila na spletnem mestu Mnzkoper.com najkasneje do 08.09.2014.

Kandidat za člana Nadzornega odbora MNZ Koper lahko umakne soglasje h kandidaturi s pisno izjavo, ki jo predloži neposredno Volilni komisiji MNZ Koper najkasneje do 04.09.2014.