Vse Novice in obvestila


04.06.2009

Redna letna skupščina bo 22. junija 2009Na podlagi 17. člena statuta MNZ Koper sklicuje IO MNZ Koper redno letno skupščino, ki bo v ponedeljek, 22. junija 2009 ob 19:00 v prostorih Obrtne zbornice Koper.

Predlog dnevnega reda je sledeč:

  1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
  2. Potrditev zapisnika zadnje skupščine.
  3. Poročila delovnih teles MNZ Koper.
  4. Finančno poročilo za leto 2008 in plan za 2009.
  5. Poročilo nadzornega odbora.
  6. Razprava na poročila.
  7. Spremembe Statuta MNZ Koper.
  8. Pobude in vprašanja.