Vse Novice in obvestila


29.12.2009

Razpis za seminar za pridobitev licenc B in C za nogometne trenerjeOZNT razpisuje seminar za licenco B in C za nogometne trenerje, ki bo v prostorih Krajevne skupnosti Pobegi - Čežarji (nad gostilno) v nedeljo, 31. januarja 2010 s pričetkom ob 8:00.

Seminarja se lahko udeležijo vsi trenerji :

  • ki so člani trenerske organizacije in imajo potrebno izobrazbo (B ali C),
  • ki se bodo pravočasno prijavili na seminar na priloženi prijavnici do 15.1.2010  in priložili  licenčni karton. Na seminarju ni možna prijava in vplačilo,
  • ki bodo ob prihodu na seminar predložili potrdilo o plačani licenci in članarini ( članarino plačate na seminarju).

Stroški seminarja so (DDV je vključen) :
  • članarina OZNT                 20 €
  • licenca B                             77 €
  • licenca C                             49 €                                                     

Kdor se seminarja 31.01.2010 ne more udeležiti, lahko to opravi 07.02.2010 v Novi Gorici, 20.02.2010 v Kranju ali 28.02.2010 v Ljubljani.

Še zmeraj je možna administrativna licenca ( kdor se ne udeleži seminarja ) in sicer:

  • licenca B    210 €
  • licenca C   105 €

Udeležba na seminarju se istočasno šteje v točkovni sistem za pridobitev licence v letu 2011.

Za vse informacije se lahko obrnete na sekretarja OZNT, Mileta Buriča (041 583 933).