Vse Novice in obvestila


13.12.2010

Največji primorski turnir malega nogometa v novi podobi
Športna dvorana: »Burja« Škofije, decembra 2010  
Generalni Pokrovitelj:  Mestna občina Koper
Organizatorji: KMN Bronx Škofije in Krajevna skupnost Škofije

Čas tekmovanja in kategorije

Datum

Termin

Selekcija

18.12.2010

Od 14.00-22.00 ure

Veteranski turnir za kategorije +35, +45, +55

19.12.2010

Od 12.00-21.00 ure

Turnir U 16  in U 18

20.12.2010

Od 15.00-21.00 ure

Turnir U 10  in   U 12

21.12.2010

Od 15.00-19.00 ure

Turnir U 14

22.12.2010

Od 16.00-23.00 ure

Člani 4+1 - Uvodni turnir

23.12.2010

Od 16.00-23.00 ure

Člani 4+1 – Uvodni turnir

24.12.2010

Od 16.00-22.00 ure

Člani 4+1 – Uvodni turnir

25.12.2010

Božič

Prost dan

26.12.2010

Od 09.00-21.00

Ženske, finale mladi, Finalni Masters turnir člani 4+1

Članski turnir (4+1 futsal) – Uvodni turnir
Igra se po pravilih futsala. Sistem igranja kvalifikacijskih turnirjev in uvrščanja na finalni turnir bo prilagojen številu prijavljenih ekip in bo določen ob žrebanju. Igra se med tednom zvečer.

Članski turnir (4+1 futsal) – Finalni Masters turnir
Igra se po pravilih futsala. Sistem igranja kvalifikacij in finalnega dela bo prilagojen številu prijavljenih ekip in bo določen ob žrebanju. Igra se v nedeljo 26.12.2010.

Letos bodo izpeljana dva turnirja
Uvodni turnir z nižjo prijavnino na katerem NE bodo sodelovale lanskoletne najboljše ekipe in slovenski futsal prvoligaši. Le te se uvrstijo direktno na finalni masters turnir. Finalista uvodnega turnirja imata za nagrado tudi brezplačno uvrstitev na finalni Masters turnir.

Finalni masters
turnir na katerem bodo nastopile lanskoletne najboljše ekipe, slovenski futsal prvoligaši in dve najboljše ekipe uvodnega turnirja.

Vsaka ekipa se sicer lahko prijavi na turnir po želji ali pa celo na oba turnirja.

Veteranski turnir +35  (5+1)
Igra se po pravilih malega nogometa (5+1). Sistem igranja se določi ob žrebanju in se ga prilagodi številu prijavljenih ekip. Igralci morajo v letu tekmovanja dopolniti 35 let (letnik 1975 in starejši).

Veteranski turnir +45
Igra se po pravilih malega nogometa (5+1). Sistem igranja se določi ob žrebanju in se ga prilagodi številu prijavljenih ekip. Igralci morajo v letu tekmovanja dopolniti 45 let (letnik 1965 in starejši).

Veteranski turnir +55
Igra se po pravilih malega nogometa (5+1). Sistem igranja se določi ob žrebanju in se ga prilagodi številu prijavljenih ekip. Igralci morajo v letu tekmovanja dopolniti 55 let (letnik 1955 in starejši). V primeru, da so za veteranski turnir +55 prijavljene manj kot tri ekipe, se jih uvrsti v veteranski turnir +45.

Turnir ženskih ekip
Igra se po pravilih futsala (4+1). Sistem igranja se določi ob žrebanju in se ga prilagodi številu prijavljenih ekip.
Turnir U-10
Igra se po pravilih NZS. Sistem igranja se prilagodi številu prijavljenih ekip.

Turnir U-12
Igra se po pravilih NZS. Sistem igranja se prilagodi številu prijavljenih ekip.

Turnir U-14
Igra se po pravilih futsala (4+1). Sistem igranja se prilagodi številu prijavljenih ekip.

Turnir U-16
Igra se po pravilih futsala (4+1). Sistem igranja se prilagodi številu prijavljenih ekip.

Turnir U-18
Igra se po pravilih futsala (4+1). Sistem igranja se prilagodi številu prijavljenih ekip.

Prijave
Prijave in dokazila o plačilu prijavnine je treba oddati do vključno 16. decembra 2010, in to po e-pošti (dvorana.skofije@siol.net; info@fcbronx.si ) ali telefaksu (05/654-90-19). Prijave brez dokazila o plačani prijavnini ne bodo veljale. V prijavi se navede ime ekipe in za katero kategorijo se prijavlja ter ime in priimek kontaktne osebe ter njegovo telefonsko številko. Obvezne telefonske predprijave (tel. 041/338-996 in 031/433-268) do 16. decembra 2010.

Prijavnino bo mogoče ob predhodnem dogovoru z vodstvom turnirja poravnati tudi na dan žrebanja, 16. decembra, med 18.00 in 19.00, na sedežu Krajevne skupnosti Škofije.  

Organizator bo pri žrebanju upošteval samo tiste prijave, ki bodo opremljene z dokazilom o plačani prijavnini.

Žrebanje:
Žrebanje bo v četrtek, 16. decembra, ob 19.15 na sedežu krajevne skupnosti Škofije. Informacija o opravljenem žrebu in predvidenem poteku turnirjev bo objavljena v časopisih na internetu www.fcbronx.si in drugih spletnih portalih.

Prijavnina
Plačilo s položnico (namen nakazila »Prijavnina za turnir Koper 2009«, prejemnik »KMN Bronx, Zg. Škofije 99, Škofije«, številka tr. računa 10100-0035099251. Na položnici naj bodo izpisani vsi podatki, ki so potrebni za nemoteno izstavitev računa.

Članski turnir (futsal)  85 €, Finalni masters turnir (futsal) 125  €,  veteranski turnir +35 (5+1) 85 €, veteranska turnirja +45 in +55 75 €, turnir ženskih ekip 50 € in turnirji U-10, U-12, U-14, U-16 in U-18 40 €.

Nagrade:

Člani – uvodni turnir   Člani – finalni masters
1.mesto: pokal+pršut     1.mesto: pokal+1000 €
2.mesto: pokal+kolo sira    2.mesto: pokal+500 €
3.mesto: pokal+salama     3.mesto: pokal+200 €
4.mesto: pokal+praktična nagrada   4.mesto: pokal+praktična nagrada

Organizator si pridržuje pravico nagradni sklad članskega turnirja (4+1) prilagoditi številu prijavljenih ekip.


Vsaka prijavljena ekipa dobi od organizatorja GRATIS hrano
Ostale kategorije prejmejo za prva štiri mesta pokale in praktične nagrade.
V vseh kategorijah prejmejo nagrade tudi najboljši igralec, vratar in strelec zaključnega dela turnirja.

Informacije:
 041/338-996 Željko Stanič (vodja tekmovanja) in 031/433-268 Marjan Cerkvenič.