Vse Novice in obvestila


02.01.2011

Seminar za licenco B in C za nogometne trenerjeDNT-Koper razpisuje seminar za licenco B in C za nogometne trenerje, ki bo v prostorih Krajevne skupnosti POBEGI-ČEŽARJI (nad gostilno) v nedeljo  6. februarja 2011 s pričetkom ob 8.00 uri.

Seminarja se lahko udeležijo vsi trenerji:

  • ki so člani trenerske organizacije in imajo potrebno izobrazbo (B ali C);

  • ki se bodo pravočasno prijavili na seminar na priloženi prijavnici do 15.1.2010  in priložili  licenčni karton. Na seminarju ni možna prijava in vplačilo;

  • ki bodo ob prihodu na seminar predložili potrdilo o plačani licenci in članarini ( članarino plačate na seminarju).

TRENERJI, KI NIMAJO ŠE IZDELANE MALE TRENERSKE IZKAZNICE NAJ PRILOŽIJO OB PRIJAVNICI ENO SLIKO. 

Stroški seminarja so (DDV je vključen):                                                                                                             

  • članarina OZNT, 20 €
  • licenca B,  77 €
    licenca C, 49 €                                                     

KDOR SE SEMINARJA 6.februarja 2011 NE MORE UDELEŽITI, LAHKO TO OPRAVI 30.1.2011 V KRANJU, 26.2.2011 V NOVI GORICI ALI 27.2.2011 V LJUBLJANI.

LICENCO LAHKO PRIDOBIJO LE TRENERJI, KI SO V LETU 2010 PRIDOBILI PREDVIDENO ŠTEVILO TOČK (60).

UDELEŽBA NA SEMINARJU SE ISTOČASNO ŠTEJE V TOČKOVNI SISTEM ZA PRIDOBITEV LICENCE V LETU 2012.

Za vse informacije se lahko obrnete na sekretarja DNT Koper:
Burič Mile (041-583-933).

Priloga: prijavnica                                                                       
Predsednik DNT-KOPER
Bole Igor l.r.