Vse Novice in obvestila


18.03.2011

Razpis: Projekt obnove športnih objektov za leto 2011Helios Domžale, d.d. in Olimpijski komiter Slovenije - Združenje športnih zvez razpisujeta Projekt obnove športnih objektov v Sloveniji 'Uredite si športne objekte po svoje'.

Cilj projekta
Obnova športnih objektov, ki so namenjeni tekmovalnemu in vrhunskemu športu ter tudi rekreativni
vadbi.

Kdo se lahko prijavi?
Na razpis se lahko prijavijo občinske športne zveze - nosilke regijskih pisarn OKS, ki predlagajo prejemnike sredstev iz vrst društev v občinah, ki jih pokrivajo. Končni prejemnik sredstev je lahko športno društvo, ki ga razpisni komisiji predlaga občinska športna zveza – regijska pisarna OKS. Vse naštete organizacije morajo imeti za obnovo vsa potrebna dovoljenja ter izbranega izvajalca del.

Informacije za prijavo na razpis lahko najdete v razpisni dokumentaciji.