Vse Novice in obvestila


09.12.2011

Razpis za šolanje Trener C - Strokovni delavec v športu 1Trenerska šola prof. Branko Elsner razpisuje šolanje strokovnih kadrov za naziv Trener C - Strokovni delavec v športu 1. Šolanje traja skupno 65 ur (24 ur teoretičnega,  38 ur praktičnega dela in 3 ure izpiti). Po uspešno zaključenem šolanju dobijo kandidati strokovni naziv Trener C – Strokovni delavec v športu 1 in s tem pravico vodenja moštva v okviru MNZ do 18 leta starosti.

Kandidati, ki zaključijo šolanje z oceno 'uspešno opravil' in enoletnim delom kot Trener C, pridobijo pravico do nadaljnjega šolanja za strokovni naziv Trener UEFA B.

Vpisni pogoji

  • Končana najmanj IV. stopnja izobrazbe in najmanj 3 letni igralni staž (potrdilo kluba ali MNZ).
  • Kandidati, ki niso državljani R Slovenije, morajo imeti opravljen izpit iz znanja slovenskega jezika.

Kraj in čas šolanja

  • Šenčur, 26. - 29.01. in 02. - 05.02. 2012
Število udeležencev
Na šolanje bo sprejetih največ 30 kandidatov, prijavljenih po vrstnem redu prijav in plačil. V primeru, da se prijavi manj kot 20 kandidatov šolanja ne bo.

Rok in kraj prijave
  • Kandidati bodo sprejeti na šolanje po vrstnem redu prejetih prijav.
  • Pprijave se pošljejo na naslov: NZS, P.P. 3986., 1001 Ljubljana.
  • Najmanj 20 dni pred pričetkom šolanja do zapolnitve mest (prijavite se čim preje).
  • Prijavnice se dobijo na Nogometni zvezi Slovenije na vseh MNZ, razpis in  prijavnica pa sta tudi na spletni strani NZS (www.nzs.si).
Stroški šolanja:
315€  (DDV je vključen v ceno)
Po prejetem obvestilu o sprejemu na šolanje in računu je stroške  potrebno nakazati na TRR NZS:  33000 - 0000606726  do datuma na računu.
Stroške morebitnega bivanja in prehrane nosijo udeleženci sami in torej niso vključeni v stroške šolanja.
Organizator šolanja:    NZS
Vse informacije dobite na NZS, Branko Elsner  na tel: 01 53 00 436.
Stroški šolanja
Po prejetem obvestilu o sprejemu na šolanje in računu je šolnino v višini 315,00 EUR (DDV je vključen v ceno) potrebno nakazati na TRR NZS:  33000 - 0000606726  do datuma na računu. Stroške morebitnega bivanja in prehrane nosijo udeleženci sami in torej niso vključeni v stroške šolanja.

Organizator šolanja je NZS. Vse informacije dobite na NZS, Branko Elsner (01 53 00 436).