Vse Novice in obvestila


17.12.2014

Razpis za seminar PRO in A


Zveza nogometnih trenerjev razpisuje SKUPNI licenčni seminar za pridobitev licence PRO in A oz. pridobitev točk v skladu s Pravilnikom o podeljevanju licenc.

Dvodnevni seminar se bo pričel z akreditacijo v soboto, 10. 01. 2015 od 7,30 do 8,30 ure in se bo zaključil v nedeljo, 11. januarja 2015, predvidoma med 13,00 in 14,00 uro. Seminar bo v prostorih hotela BERNARDIN v Portorožu.

Seminarja se bodo lahko udeležili trenerji:

• ki so člani trenerske organizacije in imajo potrebno izobrazbo – trener UEFA PRO, trener PRO, višji nogometni trener, diplomirani trener, trener UEFA A, trener 1. razreda,

• ki se bodo pravočasno prijavili na seminar na priloženi prijavnici, najpozneje do 22.12. 2014. Na samem seminarju ni možna prijava in vplačilo za članarino in kotizacijo,

• ki bodo ob prihodu na seminar predložili potrdilo o plačani članarini in plačani kotizaciji seminarja,

• ki imajo pogoje za izdajo licence PRO in bodo tudi zahtevali to licenco, morajo biti prisotni na seminarju oba dneva. Trenerji A so obvezni biti na seminarju prvi dan, lahko pa so prisotni tudi drugi dan, kar navedejo na prijavnici.

 

Več informacij, prijavnica in program seminarja, v priloženih datotekah.