Vse Novice in obvestila


23.02.2015

Seznam kandidatur na volitvah za organe MNZ Koper 2015Obveščamo vas, da je volilna komisija MNZ Koper na svoji 6. seji dne 23.02.2015 v skladu s Statutom MNZ Koper in Pravilnikom o volitvah in razrešitvah voljenih organov MNZ Koper preizkusila skladnost vloženih kandidatur, ki so na sedež MNZ Koper prispele do 18.02.2015.

Komisija je prejela 1 kandidaturo za predsednika MNZ Koper, 1 kandidaturo za podpredsednika MNZ Koper, 8 kandidatur za člane IO MNZ Koper in 2 kandidaturi za člane AS MNZ Koper ter ugotovila, da so bile vse vloge vložene pravočasno in so popolne ter da nihče od kandidatov do predpisanega roka kandidature ni umaknil.

Volilna komisija MNZ Koper je v skladu s Pravilnikom o volitvah in razrešitvah voljenih organov MNZ Koper z žrebom določila seznam z imeni kandidatov za predsednika MNZ Koper, seznam z imeni kandidatov za podpredsednike MNZ Koper in seznam z imeni kandidatov za člane IO MNZ Koper kot sledi v nadaljevanju.

Seznam kandidatur za predsednika MNZ Koper (v oklepaju so navedeni predlagatelji posameznih kandidatur):

Kandidatura za Predsednika MNZ Koper (v oklepaju so navedeni predlagatelji kandidature):

 1. Jani Bačić (NK Dekani, FC Koper)

Kandidatura za Podpredsednika MNZ Koper (v oklepaju so navedeni predlagatelji kandidature):

 1. Željko Stanič (KMN Bronx)

Kandidatura za člane IO MNZ Koper (v oklepaju so navedeni predlagatelji posameznih kandidatur):

 1. Edko Pribac (NK Branik Šmarje)
 2. Mile Burić (NK Dekani)
 3. Milena Urh (NK Ilirska Bistrica)
 4. Dejan Stančič (NK Tabor Sežana)
 5. Dušan Železnik (NK Jadran Hrpelje Kozina)
 6. Zvonko Nedić (NK Postojna)
 7. Danilo Vladimir Sergaš (DNT Koper)
 8. Sebastjan Dvojmoč (NK Ankaran Hrvatini)

Kandidatura za člane AS MNZ Koper (v oklepaju so navedeni predlagatelji posameznih kandidatur):

 1. Stanislav Mihalič (NK Jadran Hrpelje Kozina)
 2. Marco Orlando (KMN Bronx)

Vrstni red kandidatov bo v skladu z določili Pravilnika o volitvah in razrešitvah voljenih organov MNZ Koper upoštevan pri izvedbi volitev na Skupščini MNZ Koper dne 05.03.2015.