Vse Novice in obvestila


24.04.2017

Redna letna skupščina MNZ Koper 2017
V sredo, 19.04. 2017 je v sejni sobi stadiona Bonifika potekala več kot uspešna letna skupščina MNZ Koper, katere se je udeležilo 30 delegatov.

Na skupščini je bilo predstavljeno delo MNZ Koper v l. 2016 z vsemi pripadajočimi poročili (poročilo o delo IO; poročilo NO; poročilo vodje tekmovanja, disciplinskega sodnika, registracijske komisije, DNT in MDNS Koper; finančno poročilo za l. 2016 in finančni načrt za l. 2017), ki so jih enoglasno potrdili.