Vse Novice in obvestila


30.05.2019

Razpis volitev za člane Izvršnega odbora, Nadzornega odbor in Arbitražnega sveta MNZ KoperIzvršni odbor MNZ Koper je na svoji redni seji 29. 05. 2019 sprejel sklep o razpisu volitev za člane Izvršnega odbora(1 član), Nadzornega odbora(2 člana) in Arbitražnega sveta(2 člana) MNZ Koper, ki bodo v okviru Izredne korespondenčne Skupščine MNZ Koper v ponedeljek, 10.06. 2019.

Kot pravočasno prispele se bodo štele kandidature, ki bodo na sedež MNZ Koper prispele najkasneje do 06.06. 2019 do 12:00.

Kandidature morajo biti poslane po pošti v zaprti ovojnici, na kateri mora biti napisano sledeče:

  • polni naslov MNZ Koper: MNZ Koper, Volilna komisija MNZ Koper, p.p. 637, 6101 Koper
  • NE ODPIRAJ – VOLITVE 2019.

​​Kandidate lahko predlagajo le člani MNZ Koper (nogometni klubi, klubi malega nogometa, DNT Koper, MDNS Koper). Ustrezna kandidatura se smatra tista, ki vsebuje izpolnjene obrazce (v priponi):

  • ​Kandidatura - podatki o kandidatu;
  • ​​​Zapisnik organa člana MNZ Koper - zapisnik organa člana MNZ Koper (izvršni odbor, skupščina, predsednik ...), ki je sprejel predlog kandidata;
  • Soglasje kandidata - soglasje, da se kandidat s predlogom za kandidaturo strinja.​

Volilna komisija MNZ Koper bo po preizkusu skladnosti vloženih kandidatur določila seznam z imeni kandidatov za člane Izvršnega odbora, Nadzornega odbora in Arbitražnega sveta MNZ Koper z žrebom in ga objavila na spletnem mestu Mnzkoper.com najkasneje do 07.06. 2019.

Kandidat za člana IO, NI in AS MNZ Koper lahko umakne soglasje h kandidaturi s pisno izjavo, ki jo predloži neposredno Volilni komisiji MNZ Koper najkasneje do 07.06. 2019 do 12:00.