Vse Novice in obvestila


06.08.2020

Obvestilo trenerjem B in CVSEM DNT

POMEMBNO OBVESTILO ZA VSE TRENERJE B in C

 

ZNTS je prejela veliko število klicev in prošenj  s strani trenerjev B in C  iz celotne Slovenije, ki niso uspeli pravočasno opraviti dousposabljanja za 1. oziroma 2. stopnjo, ki je pogoj za vpis trenerjev v razvid pri Ministrstvu za šport. Večina trenerjev se sklicuje oz. opravičuje s pandemijo korona virusa, ki je dejansko zelo prizadela nogometni šport in posledično tudi trenerje.

Da bi se tudi tem trenerjem ki niso uspeli pravočasno opraviti dousposabljanja, (njihovo število je zelo veliko), omogočila izdaja licenc za tekmovalno sezono 2020/2021, je  na pobudo vodstva ZNTS  bila sklicana korespondenčna seja UO ZNTS za premostitev te problematike, ki je potekala od 31.7.2020 do 3.8.2020.

»UO ZNTS je na korespondenčni seji sprejel sklep, da se trenerjem, ki imajo strokovno usposobljenost B ali C, pridobljeno na NZS a niso uspeli pravočasno opraviti dousposabljanja,  omogoči izdaja licence B oziroma C  za tekmovalno sezono 2020/2021.«

Istočasno se opozarja vse te trenerje, da z vso odgovornostjo in resnostjo takoj pristopijo k prvim možnim terminom dousposabljanja, in si na ta način zagotovijo možnost za vpis v razvid pri Ministrstvu za šport kot strokovni delavec 1 oziroma strokovni delavec 2.  

                                                                                             Brdo pri Kranju,                                                                                                             3.8.2020                                                                                    

Športni pozdrav!

Generalni sekretar ZNTS

Bogdan Trope, v.n.t.