Vse Novice in obvestila


09.12.2008

Razpis za podelitev priznanj NZS za leto 2008Nogometna zveza Slovenije ponovno objavlja razpis za podelitev priznanj NZS za leto 2008 Na podlagi določil Pravilnika o priznanjih NZS Izvršni odbor NZS objavlja Razpis za podelitev priznanj nogometne zveze slovenije za leto 2008.

Predloge za podelitev priznanj NZS lahko predložijo:
• Medobčinske nogometne zveze (razen za sodnike in trenerje),
• Zveza nogometnih sodnikov Slovenije (samo za sodnike),
• Zveza nogometnih trenerjev Slovenije (samo za trenerje).

Sklep o dodelitvi priznanj bo sprejela skupščina NZS na predlog IO NZS.

Predlagatelj lahko vloži predlog za podelitev priznanj:
• častni član NZS ( 4.člen)
• plaketa NZS   ( 7.člen )
• medalja ( 8.člen Pravilnika o priznanjih )

MNZ so dolžne predlagati klube  z njihovega področja za priznanja:
• plaketa NZS z vencem za 75 let delovanja kluba,
• plaketa NZS  za 50 let delovanja kluba.

Predlagatelji morajo predlog za posamezno vrsto priznanj utemeljiti. Predloge morajo predlagatelji poslati na NZS, Čerinova 4, p.p. 3986,1001 Ljubljana. Rok za oddajo prijav je 20.12.2008.