Vse Novice in obvestila


22.12.2008

Seminar za pridobitev trenerske licence B in CObalno združenje nogometnih trenerjev razpisuje seminar za pridobitev licence B in C za nogometne trenerje, ki bo v prostorih Krajevne skupnosti Pobegi - Čežarji (nad gostilno) v nedeljo, 1. februarja 2009 s pričetkom ob 8. uri.

Seminarja se lahko udeležijo trenerji, ki:

  • so člani trenerske organizacije in imajo potrebno izobrazbo (B ali C);
  • se bodo pravocasno prijavili na seminar na priloženi prijavnici do 15.01.2009 in priložili licencni karton - na seminarju ni možna prijava in vplačilo;
  • bodo ob prihodu na seminar predložili potrdilo o placani kotizaciji, licenci in clanarini (članarino plačate na seminarju).
Stroški seminarja so (DDV je vključen) članarina OZNT (20,00 €), kotizacija seminar C in B (21,00 €), licenca seminar C (21,00 €), licenca seminar B (42,00 €).

Kdor se seminarja 01.02.2009 seminarja ne more udeležiti, lahko to opravi 14.02.2009 v Novi Gorici, 22.02.2009 v Ljubljani ali 28.02.2009 v Kranju.

Za dodatne informacije vam je na voljo sekretar OZNT, Mile Burić (041 583 933).